WYCZYNOWA TECHNIKA JAZDY

Wyczynowa technika jazdy, to sztuka przewidywania i reagowania na to co nastąpi dopiero za chwilę. Oparta jest na prawach fizyki oddziaływających na samochód podczas jazdy i dopasowanych do niej odpowiednich odruchach kierowcy.

Prawidłowa ocena sytuacji panującej na drodze, odległości, prędkości, warunków zewnętrznych, hamowania, przyspieszania, pokonywania zakrętów i patrzenia na drogę, możliwa jest dzięki wcześniejszemu zakodowaniu takich odruchów.

Wyczynowa Technika Jazdy to świadome powtarzalne wykonywanie serii połączonych ze sobą manewrów według wcześniej określonego schematu lub programu dla utrzymania zamierzonego toru i rytmu jazdy.

Rytm jazdy to świadome, powtarzalne utrzymanie takiej samej – stałej siły odśrodkowej w zakrętach o różnych krzywiznach w zależności od prędkości jazdy.

Ze sposobu jaki zastosujemy (zaplanujemy) do pokonania zakrętu lub serii zakrętów wynika nasz tor jazdy.
Tory jazdy mogą być geometryczne i dynamiczne.

Zakręty można podzielić ze względu na widoczność – na otwarte i zakryte. Ze wzglądu na ich krzywiznę, na: stałe, zacieśniające, otwierające się. Jako serię zakrętów w jedną stronę, lub serpentynę.

Poniżej zamieszczam ideowe schematy toru jazdy:

1. RÓWNOLEGŁY

TOR JAZDY RÓWNOLEGŁY

2. PARABOLICZNY

zakręt

Aby wykorzystać prawidłowo Wyczynową Technikę Jazdy Samochodem, do tego schematu, trzeba opanować tylko 30 połączonych ze sobą elementów. Między innymi: techniki hamowania, techniki używania pedału gazu, techniki ruchu kołem kierownicy, techniki patrzenia i obserwacji, techniki wykorzystania sił bezwładności. Wyznaczyć punkt  hamowania, początku zakrętu, początku skrętu, długości skrętu, podtrzymania skrętu gazem, przyspieszania, dokręcania i odkręcania kierownicy, wyjścia z zakrętu. Określić fazy zakrętu i połączyć wszystko razem w sposób płynny, aby nie tracić rytmu jazdy. Pewnym ułatwieniem jest fakt, że zakręty są tylko w prawo i w lewo.
Zakręt możemy przejechać na małych kątach znoszenia, na dużych kątach znoszenia, na granicy poślizgu lub w poślizgu. Technikę jazdy wyznacza kilka elementów: długość skrętu, jazda z gazem i hamowanie.

Długość skrętu – 1/8, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 1.
Gaz – plusy i minusy gazem , czyli dodawanie i odejmowanie gazu w poszczególnych fazach zakrętu.
Hamowanie – zwalnianie, dociskanie, doklejanie.