TECHNIKI SPECJALISTYCZNE

Techniki jazdy specjalistyczne, dające możliwość bezpiecznego i szybkiego wykorzystania pojazdu służbowego w ramach wykonywania czynności operacyjnych .

 

NA TRENINGACH BUDUJEMY TECHNIKĘ JAZDY, W OPARCIU O PONIŻSZE ELEMENTY  SKŁADOWE PROGRAMU WYCZYNOWYCH TECHNIK JAZDY SAMOCHODEM

Elementy składowe wyczynowych technik jazdy:

–         technika jazdy na wprost

–         technika patrzenia i obserwacji

–         technika hamowania

–         technika przyspieszania

–         technika zmiany biegów

–         technika wykorzystania sił bezwładności

–         technika wytyczania strefy i punktu hamowania

–         techniki wejścia w zakręt

–         techniki dociążania i docisku

–         techniki ruchu kołem kierownicy

–         techniki przejeżdżania zakrętu

–         techniki pracy gazem w zakręcie

–         techniki wykorzystania sił bezwładności w zakręcie

–         technika patrzenia w zakręcie

–         techniki utrzymania prawidłowego toru jazdy

–         techniki wyjścia z zakrętu

–         techniki fazowego podziału zakrętów

–         techniki wykorzystania właściwości jezdnych samochodu

–         techniki jazdy na różnych rodzajach nawierzchni