TECHNIKI SPECJALISTYCZNE

Techniki jazdy specjalistyczne, dające możliwość bezpiecznego i szybkiego wykorzystania pojazdu służbowego w ramach wykonywania czynności operacyjnych .

 

NA TRENINGACH BUDUJEMY TECHNIKĘ JAZDY, W OPARCIU O PONIŻSZE ELEMENTY  SKŁADOWE PROGRAMU WYCZYNOWYCH TECHNIK JAZDY SAMOCHODEM

Elementy składowe wyczynowych technik jazdy:

-         technika jazdy na wprost

-         technika patrzenia i obserwacji

-         technika hamowania

-         technika przyspieszania

-         technika zmiany biegów

-         technika wykorzystania sił bezwładności

-         technika wytyczania strefy i punktu hamowania

-         techniki wejścia w zakręt

-         techniki dociążania i docisku

-         techniki ruchu kołem kierownicy

-         techniki przejeżdżania zakrętu

-         techniki pracy gazem w zakręcie

-         techniki wykorzystania sił bezwładności w zakręcie

-         technika patrzenia w zakręcie

-         techniki utrzymania prawidłowego toru jazdy

-         techniki wyjścia z zakrętu

-         techniki fazowego podziału zakrętów

-         techniki wykorzystania właściwości jezdnych samochodu

-         techniki jazdy na różnych rodzajach nawierzchni